Zobrazit použití -webkit-box v css3

Display Webkit Box Usage Css3webkit-box

1. Než budete moci implementovat horizontální rozložení webu, je to obvykle float nebo display: inline-block, ale nemůžete dosáhnout skutečného rozložení tekutin. Alespoň šířku byste měli vypočítat sami.2.flexiblebox může dosáhnout skutečného pocitu plynulého uspořádání. Pokud jsou uvedeny odpovídající vlastnosti, prohlížeč za nás provede další výpočty.3.box-flex je nově přidaná vlastnost box modelu css3 a jeho vzhled může vyřešit metodu rozvržení, kterou realizujeme prostřednictvím N multi-struktury a css. Klasickou aplikací rozložení je svislý obrys, vodní průměr a proporcionální rozdělení rozložení.Vlastnost box-flex aktuálně plně nepodporuje prohlížeče Firefox, Opera a Chrome, ale jejich soukromé vlastnosti můžete použít k definování firefox (-moz), opera (-0), chrome / safari (-webkit).

O modelu pole bylo poskytnuto několik vlastností

box-orientUspořádání podřízených prvků svisle (svislá řada) nebo vodorovně (vodorovná řada)

box-flex

Poměr mezi bratrovými prvky, pouze jeden koeficient

zarovnat rámeček

Uspořádání krabice

krabicový směr

Směr pole

box-flex-group

Součinitel tekutin ve skupinách

box-řádky

pořadová skupina

Uspořádání podřízených prvků ve skupinách

-moz-box-pack: konec

-webkit-box-pack: konec
Vykreslování

Níže uvedený balíček obsahuje několik příkladů flexibilního boxu

1.1. Adaptivní rozložení se čtyřmi sloupci.

Vykreslování


1,1 html

Využití webkit-boxu v css3

. zabalit {

displej: -moz-box

displej: box

display: -webkit-box

-webkit-box-orient: horizontální / * horizontální displej * /

}

.child {

minimální výška: 200 pixelů

ohraničení: 2px pevné orangered

-webkit-box-flex: 1/ * Jedna ku jedné * /

okraj: 20px

velikost písma: 100px

váha písma: tučné

rodina fontů: Georgia

-webkit-box-align: center / * Centered display * /

}

1

dva

3

4

1.2. Když je sloup nastaven na pevnou šířku, zbývajícím dvěma sloupcům lze přiřadit různé poměry (rozložení se třemi sloupci)

Vykreslování


HTML kód

Využití webkit-boxu v css3

. zabalit {

display: -webkit-box

-webkit-box-orient: horizontální / * horizontální * /

}

.child {

minimální výška: 200 pixelů

ohraničení: 2px oranžová

-webkit-box-flex: 1

okraj: 10px

velikost písma: 50px

váha písma: tučné

rodina fontů: Georgia

-webkit-box-align: střed

}

.w100 {šířka: 100px}

.flex1 {-webkit-box-flex: 1}

.flex2 {-webkit-box-flex: 2}

100 pixelů

1

Podíl 2

1.1. Níže je základní rozložení běžné webové stránky

Vykreslování


Využití webkit-boxu v css3

záhlaví, zápatí, sekce {

ohraničení: 5px pevné # FFA500

rodina fontů: Georgia

velikost písma: 40px

zarovnání textu: na střed

okraj: 20px

}

#doc {

šířka: 80%

min. šířka: 600px

výška: 100%

display: -webkit-box

-webkit-box-orient: vertikální

okraj: 0 auto

}

záhlaví,

zápatí {

minimální výška: 100 pixelů

-webkit-box-flex: 1

}

#obsah {

minimální výška: 400 pixelů

display: -webkit-box

-webkit-box-orient: horizontální

}

.w200 {šířka: 200px}

.flex1 {-webkit-box-flex: 1}

.flex2 {-webkit-box-flex: 2}

.flex3 {-webkit-box-flex: 3}

Záhlaví

šířka 200

poměr 3

Podíl 1

Zápatí