Problémy, se kterými se setkala knihovna instalačních pand Pythonu 3.4: pro numpy == 1.9.3 nebyla nalezena odpovídající distribuce

Problems Encountered Python 3Window XP je již nainstalován numpy10.0.1, ale po zobrazení výzvy k instalaci pandů v cmd: pro numpy == 1.9.3 nebyla nalezena odpovídající distribuce. A poté odinstalovat před numpy a použít: pip install numpy == 1.9.3, instalační proces je trochu pomalý, čekal jsem dlouho, nakonec 'úspěšný'.

Pak: pip install pandas, still prompt: no matching distribution found for numpy == 1.9.3. BezeslovPo pečlivém zvážení ručně stáhněte soubor pandas.whl, adresa: https: //www.lfd.uci.edu/~gohlke/pythonlibs/, vyberte příslušnou verzi. Instalace hladce!

Použití: tipy pro import pand:

Po hledání odkaz: https://blog.csdn.net/chloezhao/article/details/53197681.

Pak: pip uninstall numpy, uninstall numpy == 1.9.3. Re: pip install numpy, automaticky stáhnout verzi 1.14.5.

Použití: import pandas success import numpy success.


Shrnutí: Počáteční ruční stažení a instalace Pandas, by nebylo tak hodné. Poté, co se setkáte s problémy, měli byste si vydělat mozek ach!