vyřešeno! ! ! org.elasticsearch.action.search.SearchPhaseExecutionException: všechny fragmenty selhaly

Solved Org ElasticsearchVýjimka pro řazení ES org.elasticsearch.action.search.SearchPhaseExecutionException: všechny fragmenty selhaly

obraz

analýza problému

SearchPhaseExecutionException Provádění fáze vyhledávání je neobvyklé. Při kontrole vyhledávání v době, chci seřadit podle času, a pak dojde k výjimce!

Pak zkontrolujte mapování v Kibaně a zjistěte, že typ updateTime je text, protože typ updateTime je String během mapování a výchozí segmentaci slov proto nelze při řazení přesně najít odpovídající updataTime.

obrazřešit

Protože počáteční mapování je String, výchozí v es je textový typ, nyní nastavte typ updateTime na keyword To je When setting the sort, manually set the sort field updateTime to the keyword type

obraz