Při instalaci virtuálního prostředí TensorFlow Anaconda dochází ke dvěma problémům

Two Problems Occur When You Install Tensorflow Anaconda Virtual Environment1 、 „distribuovaná verze 1.21.8 vyžaduje balíček msgpack, který není nainstalován.“

Referenční odkazy: https://cloud.tencent.com/developer/ask/131710Ve virtuálním prostředí (tensorflow) pokračujte v zadávání:conda install -c anaconda msgpack-python

Poté zadejte:pip install msgpack

Poté nainstalujte tensorflow:

pip install tensorflow

2 、 CHYBA: Nelze odinstalovat soubor „wrapt“.

Referenční odkazy: https://blog.csdn.net/weixin_40200315/article/details/93191040pip install -U --ignore-installed wrapt enum34 simplejson netaddr pip install tensorflow

Poznámka: Výše ​​uvedené operace byly provedeny na počátečním virtuálním prostředí Anaconda tensorflow.