WPF DataGrid může zobrazit vodorovný posuvník, když nejsou k dispozici žádná data

Wpf Datagrid Can Display Horizontal Scroll Bar When There Is No DataDnes jsem narazil na problém v projektu, to znamená, že výchozí DataGrid nenačte data po načtení stránky, ale v DataGrid je mnoho sloupců, což má za následek spuštěný efekt. DataGrid tohoto okna nemá vodorovný posuvník, podobný účinku obrázku.Po Baidu a tápání lze následující metodu použít k zobrazení vodorovného posuvníku, když nejsou k dispozici žádná data.Přidejte větu do XamlDruhým je to, že DataGrid by neměl být umístěn v StackPanel, StackPanel bude nekonečně zvětšen ve svislém a vodorovném směru, takže se nezobrazí žádné posuvníky.

Výsledný efekt je následující: